GOPS Ostrów Wielkopolski

Informacja dla osób składających wnioski na zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2014/2015

Od 1 września 2014r. do 30 listopada 2014r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, których wypłata będzie dotyczyła okresu od listopada 2014r. do października 2015r.

Osoby, które będą ubiegać się o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy 2014/2015, zachęcamy do pobierania formularzy dostępnych na naszej stronie wraz z załącznikami.

Do wniosku niezbędne jest załączenie kompletu dokumentów tj.:

- Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków.

- Oświadczenie członka rodziny o dochodzie

- Oświadczenie członka rodziny-rozliczanie zryczałtowane

- Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu.

- Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

- Wniosek o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy

 

Informacja dla osób składających wnioski na fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2014/2015

Od 1 sierpnia 2014r. do 30 października 2014r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, których wypłata będzie dotyczyła okresu od października 2014r. do września 2015r.

Osoby, które będą ubiegać się o przyznanie prawa do funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015, zachęcamy do pobierania formularzy dostępnych na naszej stronie  wraz z załącznikami.

Do wniosku niezbędne jest załączenie kompletu dokumentów tj:

- Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- Oświadczenie członka rodziny o dochodzie

- Oświadczenie członka rodziny-rozliczanie zryczałtowane

- Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

- oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

- druk o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy

 

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim.

Szczegóły: TUTAJ

 

Informacja

Informujemy, że w dniu 02 maja 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy będzie nieczynny.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim.

Szczegółowe informacje o wymaganych kwalifikacjach: TUTAJ

 

Ostrzeżenie przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia

W związku z przypadkami zatruć metanolem, Główny Inspektor Sanitarny ponownie ostrzega przed spożywaniem wyrobów alkoholowych niewiadomego pochodzenia, jak również wszelkiego rodzaju płynów zawierających alkohol, gdyż mogą one zawierać metanol w ilościach zagrażających życiu lub zdrowiu.

http://www.gis.gov.pl/?go=news&id=70

 

Pomoc dla poszkodowanych wybuchem gazu w Jankowie Przygodzkim

Chętni do udzielenia pomocy finansowej osobom poszkodowanym w wybuchu gazu, mogą wpłacać pieniądze na specjalne konto:


ING BANK ŚLĄSKI S.A.

90 1050 1201 1000 0024 0426 2343

z dopiskiem:

"Pomoc dla poszkodowanych wybuchem gazu w Jankowie Przygodzkim"

 

Zmana ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W Dzienniku Ustaw z dn. 15.11.2012 r. pod pozycją 1255 opublikowano ustawę z dn. 12.10.2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Nowo wprowadzone przepisy dotyczą przede wszystkim becikowego, czyli jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Do tej pory becikowe przysługiwało niezależnie od wysokości dochodów. Od 01.01.2013 r. świadczenie to ma być powiązane z sytuacją materialną rodziny. Przysługiwać będzie w zależności od dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę. Jeżeli dochód nie przekracza kwoty 1922 zł na osobę rodzina otrzyma jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych kwoty kryterium dochodowego oraz wysokość świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata. Zatem również prawo do becikowego będzie podlegać weryfikacji.

Jak już wyżej zaznaczono nowe zasady przyznawania becikowego będą obowiązywały od dnia 01.01.2013 r. W przypadku dzieci urodzonych przed tą datą, zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka będzie przyznawana na podstawie dotychczasowych przepisów.

 

"Nowe Umiejętności 2013"

Nabór do projektu "Nowe Umiejętności - Nowe Możliwości 2013".

Po więcej informacji zapraszamy TUTAJ.

 

Pod obrady Sejmu (na 25. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7, 8 i 9 listopada 2012 r.) trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Projektowana ustawa zmierza do racjonalizacji zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Znowelizowana ustawa ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 5 lit. c, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r ( art. 1 pkt 5 lit. c - ?3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.?).

Poniżej zamieszczono porównanie zmian w dotychczasowych przepisach.

Wraz z projektem ustawy przedstawiono projekt Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne zawierającego wzory nowych wniosków w sprawach o świadczenia rodzinne. Rozporządzenie ma wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia. Stare druki będą zatem obowiązywały zgodnie z nowelizacją do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

Projekt ustawy zakłada również okres przejściowy dla osób, które już nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie z projektowanymi zapisami nowelizacji osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowają prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych. Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego mają zgodnie z projektem wygasnąć z mocy prawa po upływie 30 czerwca 2013r.

Organ właściwy w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (w obecnym kształcie do końca lutego) , informuje osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych o wygaśnięciu z mocy prawa decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i warunkach nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujących od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

Prezydent podpisał w dniu 06.11.2012 r. nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Nowelizacja dotyczy przede wszystkim becikowego, czyli jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Do tej pory becikowe przysługiwało niezależnie od wysokości dochodów, zaś po nowelizacji (tj. od 01.01.2013 r.) świadczenie to ma być powiązane z sytuacją materialną rodziny i przysługiwać będzie w zależności od dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę. Jeżeli dochód nie przekracza kwoty 1922 zł na osobę rodzina otrzyma jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych kwoty kryterium dochodowego oraz wysokość świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata. Zatem również prawo do becikowego będzie podlegać weryfikacji.

Przepisy nowelizacji oczekują na publikację w Dzienniku Ustaw, jednak wiadomo, że będą obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL