GOPS Ostrów Wielkopolski

Informacja

Informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r (czwartek)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

Skorzystaj z programu Dobry Start

Szanowni mieszkańcy,

informujemy, że w ramach programu "DOBRY START 300+" wnioski można składać od 1 lipca br. drogą elektroniczną.

Ponadto od 1 sierpnia 2018 r. będą przyjmowane w siedzibie GOPS Ostrów Wielkopolski ul. Rynek 36 oraz we wszystkich szkołach na terenie gminy we wtorki i czwartki w godz. 9.00-13.00, za wyjątkiem Szkoły Podstawowej w Sobótce, która wnioski będzie przyjmować od 6 sierpnia br.

Jednocześnie dziękujemy Dyrektorom szkół za włączenie się w akcję, która umożliwi powszechniejszy dostęp do wniosków oraz możliwości ich złożenia unikając w tym samym długiego czasu na załatwienie sprawy.

 

Ochrona Danych Osobowych po nowemu

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO informujemy, iż Państwa dane są przechowywane zgodnie z ww. przepisami. Celem spełnienia wymogów RODO zamieszczamy następujący obowiązek informacyjny.

 

Rodzina 500+

Wzory wniosków i załączników do pobrania dostępne pod poniższym adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Szczegóły tutaj

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko: Podinspektor ds. Świadczeń rodzinnych i wychowawczych do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim.

Szczegółowe informacje o wymaganych kwalifikacjach: TUTAJ

 

Program Rodzina 500 +

Świadczenia wychowawcze

Warunki oraz zasady nabywania prawa do świadczenia wychowawczego określa ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, opublikowana 17 lutego 2016r. ( Dz. U. z 2016r,poz.195).
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu , opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
Świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie.
Przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18. roku życia.
Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
Na drugie i każde kolejne dziecko świadczenie przysługuje  bez względu na osiągane dochody rodziny.
Świadczenie wychowawcze na pierwsze  lub jedyne dziecko przysługuje,
jeżeli  dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł lub 1.200 zł (gdy w rodzinie jest  niepełnosprawne dziecko). W tym przypadku do  wniosku należy dołączyć:
- oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem  dochodowym od osób fizycznych,
-  w przypadku rolników ? oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko - dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
- w przypadku cudzoziemców ? określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
- w przypadku rodziców adopcyjnych ? dokumenty dotyczące przysposobienia.
Do dochodu rodziny wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.  
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
  3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
  4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Samorząd sam będzie weryfikował , czy dane są prawdziwe.

 

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016r.

 

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016r, rodzice dostaną wyrównanie wstecz ? pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
Na początku tj. od 1 kwietnia 2016r., organ będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji.
W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznane na okres od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy ? od 1 października do 30 września.
Świadczenia wychowawcze będzie wypłacał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim?  Szczegółowe informacje odnośnie miejsca i godzin wydawania i przyjmowania wniosków zostaną podane w późniejszym terminie.


Więcej informacji i aktualności dostępne są na stronie ministerstwa: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

Ostrzeżenie przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia

W związku z przypadkami zatruć metanolem, Główny Inspektor Sanitarny ponownie ostrzega przed spożywaniem wyrobów alkoholowych niewiadomego pochodzenia, jak również wszelkiego rodzaju płynów zawierających alkohol, gdyż mogą one zawierać metanol w ilościach zagrażających życiu lub zdrowiu.

http://www.gis.gov.pl/?go=news&id=70