Pracownicy Ośrodka

Stanowiska pracy:

?    8 pracowników socjalnych w tym 4 specjalistów pracy socjalnej - z wyższym wykształceniem
?    1 pracownik socjalny do spraw świadczeń
?    1 inspektor
?    1 opiekunka
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp. jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną administracji samorządowej, realizującą zadania pomocy społecznej na terenie gminy Ostrów Wielkopolski. W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje 8 rejonów opiekuńczych w których pracują pracownicy socjalni.