Realizowane projekty

Na podstawie ummowy POKL.07.01.01-30-145/09-00 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Ostrowie Wielkopolskim przystąpił do realizacji Projektu systemowego "NOWE UMIEJĘTNOŚCI - NOWE MOŻLIWOŚCI" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie od 01.05.2009 do 31.12.2013.